NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK

 

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

 

Szkoła bezpłatna !

 

Czas trwania nauki : 2 lata (4 semestry)

 

Tryb nauki : dzienny

 

Realizowane przedmioty :

 • Wychowanie fizyczne
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy w branży farmaceutycznej
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Technika sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Badania tożsamości surowców naturalnych
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Praktyka zawodowa

 Informacja o zawodzie Technik farmaceutyczny:

 

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

 

 

Wymagane dokumenty :

 • Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, która kandydat ukończył
 • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • Fotografie – 2 sztuki

 

W trakcie praktycznej nauki zawodu obowiązuje umundurowanie  - bliższe informacje po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych.

Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

 

Termin składania dokumentów do 28 sierpnia 2017 r.

Spotkanie organizacyjne 1 września 2017 r.  godz. 900 

 

 

Wniosek o przyjęcie do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (do edycji)

Wniosek o przyjęcie do internatu WSCKZiU w Gnieźnie (do edycji)

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik  farmaceutyczny 321201

 

 

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS