NOWA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI

                    

 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ

 

 

STRONĘ INTERNETOWĄ:

 

 

http://wsckziu.gniezno.pl

 

 

 


 

 

Nasza szkoła - Budynek główny z zewnątrz


Nasza szkoła - Budynek główny z zewnątrz

Budynek internatu WSCKZiU w Gnieźnie


Budynek internatu WSCKZiU w Gnieźnie

Aula w budynku głównym WSCKZiU w Gnieźnie


Aula w budynku głównym WSCKZiU w Gnieźnie

Wejście do budynku głównego WSCKZiU w Gnieźnie


Wejście do budynku głównego WSCKZiU w Gnieźnie

Budynek główny WSCKZiU w Gnieźnie


Budynek główny WSCKZiU w Gnieźnie

 

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie Państwu wszelkich praw wynikających z różnych regulacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawiera ogólny opis dotyczący przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz praw przysługujących.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z siedzibą przy ulicy Mieszka I 27, 62-200 Gniezno; adres e-mail: szkola@medyk.gniezno.pl; tel/fax 61 426 34 48
 2. Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa: Ustawa z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016r, poz.1943); Ustawa z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 4. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły, naboru, organizacji i realizacji kursów doskonalących i kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wydania zaświadczeń/świadectw/prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania/kursów oraz w celach archiwizacyjnych przetwarza się następujące Państwa dane: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców/opiekunów, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail. Podanie powyższych danych jest wymagane przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowo w bazie danych mogą znaleźć się Państwa dane do wystawienia faktury za udział w kursach (jeżeli wcześniej zostały podane)
 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom
 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 7. Dane osobowe nie są przekazywane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu ukończenia kształcenia lub kursów, a następnie zarchiwizowane i przechowywane zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”
 9. Wszyscy Państwo posiadacie prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego mówi inaczej
 10. Wszyscy Państwo macie prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki  2, 00-193 Warszawa) jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

                                                                                                                 Wielkopolskie Samorządowe Centrum

                                                                                                              Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

                                                                                                                                          w Gnieźnie

   

 ________________________________________________________________

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie w roku szkolnym 2018/2019 zaprasza do nauki na następujących kierunkach kształcenia:

 •  Technik masażysta
 •   Technik usług kosmetycznych
 •   Terapeuta zajęciowy (forma dzienna i stacjonarna)
 •   Asystent osoby niepełnosprawnej
 •   Opiekun osoby starszej
 •   Opiekunka środowiskowa
 •   Opiekun medyczny (forma zaoczna oraz Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla absolwentów szkół zawodowych,        średnich lub „starych” podstawowych)

 

 

oraz  bogatą ofertę kursów doskonalących

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

 

  ________________________________________________________________

 

„Zapraszamy wielkopolskie szkoły oraz nauczycieli do udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku oraz Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Termin składania wniosków został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r., zatem jest jeszcze czas :)
Po szczegóły i niezbędne dokumenty zapraszamy na stronę: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nau


 

 Konkurs

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

 

 

 

 

CWRKDiZ w Poznaniu 

 

 Samorząd Województwa Wielkopolskiego

potencjał centrum

nowa funkcja, nowe możliwości

Powstanie Centrum umożliwia prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy i szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
Informacje na temat strony
Polityka prywatności
Informacje na temat strony

Informacje ogólne
Niniejsza strona nie jest typową stroną internetową w rozumieniu dedykowanego, niepowtarzalnego projektu, stworzonego na wyłączność dla danego, konkretnego, pojedynczego Klienta.

Jest to szablonowa wizytówka systemu Otonet CMS nazywana umownie szablonową stroną internetową.

Prawa własności
Zamieszczone treści, jak i zdjęcia są własnością Klienta, natomiast układ graficzno-geometryczny szablonu jest własnością firmy Otonet.
Wykorzystywanie układu graficzno-geometrycznego w sposób inny niż założony przez właściciela, w tym kopiowanie, powielanie strony w elementach lub całości, jest zabronione. Układ chroniony jest zgodnie z prawem autorskim.
Otonet zastrzega sobie możliwość zamieszczania mało widocznych reklam w tego typu szablonowej, tymczasowej wizytówce internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do powyższych informacji, sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta Otonet pod numerem telefonu: 510 856 606


Projekt, wykonanie i obsługa: OtonetProfesjonalna i specjalistyczna Firma internetowa
Pełna obsługa oraz projektowanie: Strony internetowe Gniezno
Strona wykonana w oparciu o autorski system zarządzania treścią: Otonet CMS